Mga sintomas ng ovarian torsion

labis na pelvic pain

Pagsusuka

sakit sa pakikipagtalik

lagnat

Pagduduwal

sakit sa ibabang bahagi ng tiyan

presyon sa pelvic region

minsan nanghihina

hirap sa pag-ihi

pagbabago sa cycle ng regla labis o mas magaan na pagdurugo