sintomas ng kidney failure

pagkapagod

pamamaga

pagduduwal

kahirapan sa paghinga

pagsusuka

walang gana kumain

Sakit sa pagtulog

kalamnan cramps

pagbabago  sa ihi kulay

nangangati

altapresyon

namamaga ang mga daliri sa paa