Mga sintomas ng gestational diabetes

Nadagdagang pagkauhaw

Tumaas na pag-ihi

Pagduduwal at pagsusuka

Hindi maipaliwanag na pagbaba o pagtaas ng timbang

Tumaas na gutom o cravings

Madalas na impeksyon o mabagal na paggaling ng mga sugat

malabong paningin

pagkapagod

Asukal o ketones sa ihi