Ano ang Kalusugan?

Ayon sa WHO, Ang isang estado ng Kumpletong Physical, Mental, at Social well-being ay tinatawag na perpektong Kalusugan.

Dimensyon ng Kalusugan

Pisikal na Dimensyon Ang isang taong may pisikal na Pagkasyahin ay Malusog

Dimensyon ng Kaisipan Ang isang taong may mentally fit ay Healthy

Emosyonal na Dimensyon Ang isang taong malakas ang damdamin ay Malusog

Mga sukat sa lipunan:- Sinasaklaw nito ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba at ang kalidad ng iyong mga relasyon.

Dimensyon ng bokasyonal Isang taong may kakayahang makamit ang personal na kasiyahan.